spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Knjige, seminarska gradiva, zborniki

DokumentiDodan dne

Uredi po : Imenu | Datumu | Ogledih [ Naraščajoče ]
Zaradi velikih obračunskih in drugih sprememb, do katerih je prišlo v komunalnih podjetjih v zadnjih letih, smo pripravili novo strokovno gradivo, ki vam bo pomagalo pri pripravi letnega poročila za leto 2010 in (upajmo) tudi za naslednja leta.
Strokovno gradivo: NOTRANJI OBRAČUNI POSLOVANJA PRI IZVAJALCIH GJS V LETU 2010; organiziranost komunalnih podjetij, stroškovna mesta, poslovnoizidna mesta, evidentiranje neposrednih stroškov po posameznih dejavnostih GJS, ključi za razporejanje splošnih stroškov na posamezne dejavnosti, razporejanje splošnih stroškov na podlagi deležev proizvajalnih stroškov - predpisano sodilo v Pravilniku o oblikovanju cen, primeri notranjih obračunov v treh večjih komunalnih podjetjih,  zagotavljanje preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja različnih dejavnosti po ZPFOLERD ter sodila za razporejanje splošnih stroškov
Članki: predstavitev ključnih novosti ZJN-2B, posebnosti za občine, praktični vidik izvajanja javnih naročil, možnosti za oddajoneposrednega javnega naročila javnemu podjetju, novosti revizij javnega naročanja, zeleno javno naročanj.
Nova uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (Tanja Dolenc, direktorica Urada za varstvo okolja), Nadzor nad izvajanjem Uredbe o okoljski dajatvi za odpadne vode s strani CURS (Miran Kvenderc, univ.dipl.ing.str. vodja Sektorja za trošarine, CURS), Štirideset vprašanj in odgovorov v zvezi z okoljskimi dajatvami za odpadne vode (mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.Tina Rejc, univ.dipl.inž.gr., ARSO), Okoljske dajatve in DDV (Mnenje DURS in MF)
(Radenci 2009) računovodska pravila za spremljanje GJS, ekonomska načela, pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju GJS, koncesijska pogodba o izvajanju GJS med občino in izvajalcem, oblikovanje in določanje cen komunalnih storitev obveznih občinskih GJS, kalkulacije cen
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 Naslednja > Konec >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB