spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Računalniški pripomočki
IFI - Izkaz denarnih tokov (posredna metoda); verzija 9

Računalniški pripomoček IFI je namenjen sestavljanju II. različice izkaza denarnih tokov po Slovenskih računovodskih standardih (SRS 26) in posredno tudi po MRS. Pripomoček IFI temelji na vnašanju podatkov v posamezne delovne liste Microsoft Excela, iz katerih se na podlagi formul izračunajo kategorije izkaza finančnega izida.

NOVO! Verzija 9 (oktober 2019) vključuje tudi posebnosti izločanja vplivov najemov (MSRP 16) na denarne tokove pri posredni metodi izračuna izkaza denarnih tokov.

Več ...
 
NDT - Načrt denarnih tokov

Načrtovanje denarih tokov po posameznih korakih s pomočjo računalniškega pripomočka za kratkoročno finančno načrtovanje (NDT). Omogoča planiranje (simuliranje) in spremljanje denarnih tokov.

Več ...
 


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB