spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Dejavnosti in storitve
Izobraževanje

Družba LM Veritas d.o.o. že vsa leta organizira tudi večja javna posvetovanja, seminarje in delavnice, na katerih obravnavamo bodisi klasično računovodsko problematiko bodisi različne aktualne probleme v zvezi s spremembami računovodskih ali finančnih predpisov oziroma v zvezi s spremembami ekonomskega okolja.

Več ...
 
Davčno svetovanje

V družbi LM Veritas d.o.o. izvajamo tudi storitve davčnega svetovanja, predvsem na področju izvajanja gospodarskih javnih služb.

Več ...
 
Svetovanje za gospodarske javne službe

V družbi LM Veritas d.o.o. želimo prispevati k učinkovitejšemu izvajanju lokalnih gospodarskih javnih služb v Sloveniji. Z našim strokovnim delovanjem in svetovanjem želimo vzpostaviti dolgoročno sodelovanje z občinami, javnimi podjetji in drugimi izvajalci GJS v Sloveniji.

Več ...
 
Računovodsko svetovanje

Družba LM Veritas d.o.o. svetuje predvsem na področju organizacije in metodike vodenja računovodstva ter financ. Storitve, ki jih podjetjem lahko ponudimo so predvsem naslednje:

Več ...
 


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB