spacer.png, 0 kB

LM Veritas d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Poišči na zemljevidu >>

T: 01 568 43 80 ali 01 568 24 36
F: 01 568 40 75
E: info@lm-veritas.si


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
LM-Veritas
AKTUALNI SEMINARJI

Trenutno ni predvidenih nobenih seminarjev

 

 
SVETOVANJE

POMOČ IN SVETOVANJE PRI SESTAVLJANJU KALKULACIJ CEN V PROIZVAJALNIH PODJETJIH

Več o načinu in pogojih svetovanja si lahko ogledate v (Svetovanje pri sestavljanju kalkulacij cen)

POMOČ IN SVETOVANJE PRI SESTAVLJANJU IN ANALIZIRANJU IZKAZA DENARNIH TOKOV S PRIPOMOČKOM IFI

 Več o načinu in pogojih svetovanja si lahko ogledate v (PONUDBI)

 
STROKOVNA MNENJA

 

Vsebino dosedanjih strokovnih mnenj si lahko ogledate v zavihku MNENJA ali v zavihku PUBLIKACIJE pod strokovna mnenja.

 
STROKOVNA GRADIVA

1) seminarsko gradivo (prosojnice) PLANIRANJE IN NADZIRANJE STROŠKOV V PROIZVAJALNIH PODJETJIH, oktober 2016

2) seminarsko gradivo (prosojnice) KALKULACIJE CEN V KOVINSKO PREDELOVALNI IN STROJNI INDUSTRIJI, november 2015

3) seminarsko gradivo (prosojnice) KALKULACIJE CEN V PROIZVAJALNIH PODJETJIH, april 2015

4) seminarsko gradivo (prosojnice) LETNI OBRAČUN 2015 V PODJETJIH, KI OPRAVLJAJO GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, januar 2016

5) strokovno gradivo 100 VPRAŠANJ IN 100 ODGOVOROV V ZVEZI Z OBLIKOVANJEM CEN KOMUNALNIH STORITEV (UREDBA MEDO), januar 2014

6) zbornik XVI. posvetovanja ORGANIZIRANJE, FINANCIRANJE IN RAČUNOVODENJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, november 2013

7) strokovno gradivo FINANČNI, DAVČNI IN RAČUNOVODSKI VIDIKI INVESTIRANJA V GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO, oktober 2013

8) strokovno gradivo CENITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V LASTI OBČIN, april 2013

 

Več o vsebini gradiv si lahko ogledate v zavihku PUBLIKACIJE pod seminarska gradiva, zborniki.

Naročilnico lahko oddate v rubriki PUBLIKACIJE.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB