spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
NDT - Načrt denarnih tokov

Načrtovanje denarih tokov po posameznih korakih s pomočjo računalniškega pripomočka za kratkoročno finančno načrtovanje (NDT). Omogoča planiranje (simuliranje) in spremljanje denarnih tokov.

 

Kako deluje

  1. Načrtovanje prejemkov iz prodaje na podlagi podatkov o predvideni prodaji posameznim kupcem oziroma skupinam kupcev. Vnašamo podatke o prodaji posameznemu kupcu in o predvidenemu roku plačila tega kupca. Ker je napoved lahko bolj ali manj natančna, vnesemo tudi podatek o odmiku od pričakovanega roka plačila.
  2. Program NDT nam nato glede na predvidene roke plačila izračuna projekcijo prejemkov iz prodaje. Na podlagi podatkov o odmikih od predivdenega roka plačila pa lahko izvedemo optimisitčno in pesimistično projekcijo.
  3. Sledi načrtovanje nabave storitev, materiala in trgovskega blaga ter določanje rokov, v katerih bomo plačevali dobaviteljem. Tudi pri načrtovanju nabave vnašamo roke v katerih plačujemo dobaviteljem, saj lahko le na takšen način načrtujemo izdatke in jih prilagajamo spremembam plačilnih rokov. Dobavitelje lahko združujemo tudi v skupine.
  4. Ostali izdatki iz poslovanja so razdeljeni na stalne in spremenljive. Nazive izdatkov lahko spreminjamo. Izdatki oziroma prejemki povezani z DDV se izračunajo sami, na podlagi podatkov o prodaji in nabavi ter podatkov o investicijah (posebna preglednica načrtovanih nakupov osnovnih sredstev in načrtovanih plačil).
  5. Ko vnesemo vse vhodne podatke o denarnih tokovih poslovne dejavnosti in nam program izračuna čiste denarne tokove poslovne dejanovsti, sledi odločanje o investicijskih denarnih tokovih in denarnih tokovih iz financiranja (zunanji viri). V delovnem listu "upravljanje" je omogočeno pregledno vpisovanje in spreminjanje podatkov. V zgornjih vrsticah lahko spremljamo denarne tokove posameznih dejavnosti in stanje denarnih sredstev ob koncu posameznega obdobja.
  6. Za odločanje in analizo lahko uporabimo tudi grafične prikaze.
  7. Ko je finančni načrt sestavljen ga lahko izpišemo v obliki izkaza denarnih tokov.

Naročanje:

Pripomoček NDT je namenjen udeležencem seminarja o načrtovanju denarnih tokov. V kolikor želite pripomoček naročiti samostojno, vam ponujamo pomoč pri uporabi pripomočka (dve svetovalni uri). Skupaj lahko sestavimo finančni načrt za vaše podjetje, pri čemer vam pomagamo pri postopkih določanja in vnašanja podatkov. Pripomoček lahko skupaj priredimo tudi vašim potrebam in posebnostim.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB