spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Izobraževanje

Družba LM Veritas d.o.o. že vsa leta organizira tudi večja javna posvetovanja, seminarje in delavnice, na katerih obravnavamo bodisi klasično računovodsko problematiko bodisi različne aktualne probleme v zvezi s spremembami računovodskih ali finančnih predpisov oziroma v zvezi s spremembami ekonomskega okolja.

Še posebej se je uveljavilo vsakoletno dvodnevno posvetovanje Računovodstvo javnih podjetij in seminarji o sestavljanju izkaza denarnih tokov.

Manjše specialne seminarje in delavnice lahko organiziramo tudi za potrebe samih podjetij.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB