spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Računovodsko svetovanje

Družba LM Veritas d.o.o. svetuje predvsem na področju organizacije in metodike vodenja računovodstva ter financ. Storitve, ki jih podjetjem lahko ponudimo so predvsem naslednje:

  • organiziranje primernih postopkov in metod dela v računovodstvu,
  • vzpostavitev potrebnih notanjih kontrol na področju nabave, proizvodnje in prodaje ter na področju financiranja poslovanja,
  • razvijanje in uvajanje metodologij za spremljanje poslovanja po posameznih programih oziroma profitnih centrih in stroškovnih mestih ter uvajanje sistema odgovornosti za planirane rezultate na ravni teh enot,
  • razvijanje in uvajanje metodologij za sestavljanje predkalkulacij in pokalkulacij,
  • razvijanje in uvajanje ustreznih metod vrednotenja posameznih vrst sredstev.

Če ocenjujete, da navedena področja dela v vašem podjetju niso ustrezno organizirana oziroma podprta in potrebujete zunanjo svetovalno pomoč ali celo samo izvedbo, nas pokličite. Z veseljem vam bomo posredovali naše znanje in izkušnje oziroma druge informacije, ki bi vas morebiti zanimale.
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB